Termenii si Condițiile de Utilizare

Document actualizat la data de 23 iunie 2022.

Termenii și Condițiile de Utilizare listera.ro

Art.I – ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constitute convenția legală dintre dvs. și platforma de socializare și anunțuri clasificate listera.ro. Va rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului listera.ro (“Website-ul”).

Acesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de socializare și de publicare pe Website de anunțuri de vânzare/cumpărare de bunuri și servicii (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Art.II – DEFINIȚII

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Banner – un banner web este o formă de publicitate pe internet. Scopul sau este de a atrage trafic către un site web prin conectarea lui cu site-ul care face reclamă.

Afișări – numărul de vizualizări pentru o pagină a unui website.

Campanie – Acțiune organizată pentru a face publicitate unui produs, serviciu sau site web.

Buget – Suma de bani pentru o campanie.

URL – adresa unui web site. Prin setarea URL-ului, în momentul în care un user da click pe banner, va ajunge în website-ul corespunzător.

Vizite/ Sesiuni – o vizită este o interacțiune a unui individ cu un website, constând dintr-una sau mai multe cereri pentru o Pagină (una sau mai multe Afișări).

Vizitatori unici – Numărul de vizitatori calculați după eliminarea programelor de tip spider și a roboților, într-un interval de timp stabilit, cu o activitate constând într-una sau mai multe vizite ale unui site. Fiecare vizitator este contorizat o singură dată în metrică Vizitatorilor Unici pentru intervalul de timp analizat.

Targetare geografică – Bannerul se va afișa doar în județele/orașele selectate.

Targetare secțiuni site – Bannerul se va afișa doar în secțiunile platformei de socializare și anunțuri clasificate listera.ro selectate.

Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul listera.ro fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile platformei de socializare și anunțuri clasificate listera.ro, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului listera.ro. Utilizator de dispozitiv electronic care accesează un site Web, identificat prin adresa IP a dispozitivului pe care îl folosește.

Furnizor – societatea LISTERA INTERNET SERVICES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in orasul Voluntari, jud. Ilfov, Bulevardul Pipera, nr. 188C, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J23/4212/27.06.2022, CUI 46376241, inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. .., e-mail: contact@listera.ro.

Listare/ Anunț – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către S.C. LISTERA INTERNET SERVICES S.R.L. prin intermediul Website-ului listera.ro, cu privire la vânzarea sau închirierea unui Produs/Serviciu.

Articol/ Advertorial – Reprezintă o îmbinare între editorial și publicitate scrise pentru un anumit serviciu, produs sau brand, care are scopul de a face reclamă unui produs, serviciu sau unui brand. Acest tip de publicitate este considerat una dintre cele mai eficiente modalități de a face parte din procesul de link building al unui website.

Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii (este în circuitul civil nerestricționat) și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.

Paginile website-ului listera.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagina a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori că urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe website-ul listera.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

Listare/ Anunț plătit – listare/ anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagină listera.ro doar prin plata unei taxe către Furnizor.

Listare/ Anunț gratuit – listare/ anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagină listera.ro fără perceperea niciunei taxe de către Furnizor.

Limita de Listări/ Anunțuri Gratuite – Limita Listărilor/ Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultima Listare/ Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei anumite categorii, abonament sau pachet.

Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea/restricționarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.

Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționați în conformitate cu legile din România iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Website-ul și/sau a Serviciilor.

Platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro își rezervă dreptul de a modifică sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile la adresa https://listera.ro/termenii-și-condițiile.

Dacă nu transmiteți o solicitare de ștergerea contului înregistrat pe Website, înseamnă că implicit și necondiționat v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse, singură opțiune pe care o aveți este să transmiteți o solicitare de ștergerea contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, să vizitați sau să utilizați în orice mod Website-ul.

Art.III – SCOPUL URMĂRIT

Scopul acestor Termeni și Condiții este Acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.

Website-ul conține legături și/sau bannere (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/ pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplică termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/ paginile respective, platforma de socializare și anunțuri clasificate listera.ro nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută în interesul Utilizatorului, sau în scop publicitar. Întrucât platforma de socializare și anunțuri clasificate listera.ro nu poate garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informațiilor prezente pe websiturile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/ serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

Întregul conținut al Website-ului incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea platformei socializare și anunțuri clasificate listera.ro și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusive dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele, Comentariile, Postarile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparțînând Utilizatorilor, fiind protejate că atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website în scopul republicarii, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor in vigoare.

Art.IV – ASPECTE GENERALE

O Listare/ Anunț va fi creată prin completarea unui formular disponibil pe Website, accesând butonul +Listare, care sa conțină cel puțin urmatoarele:

datele reale de contact ale Utilizatorului;
descrierea reală a produsului/ servicului care face obiectul Listării/ Anunțului;
o imagine a produsului/ serviciului respectiv
pretul.
Prin trimiterea Listării/ Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declara că este de accord (total și necondiționat) cu prevederile acestor Termeni și Condiții, și că, în caz de nerespectare a acestora, poate să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Valabilitatea unei Listării/ Anunț, Gratuite, pe website-ul listera.ro este nelimitată.

Serviciile respectă legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comerțul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

Un Articol/ Advertorial va fi creat prin completarea unui formular disponibil pe Website, accesând butonul +Blog, care sa conțină cel puțin urmatoarele:

o imagine;
descrierea articolului/ advertorialului;
categoria acestuia
Valabilitatea unui Articol/ Advertorial pe website-ul listera.ro este nelimitată.

Art.V – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Furnizorul se obligă:
să publice campania online, dacă toate condițile campaniei sunt îndeplinite.
să publice toate postările, articolele și anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
să remedieze în cel mai scurt timp eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Website, fiind astfel urmărit interesul utilizatorului.
Furnizorul:

nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafisarea postărilor, articolelor, anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauza.
nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi, sau de altă natură.
nu răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.
Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifică parțial o postare, articol sau anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici sau bunelor moravuri, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea Furnizorul își rezervă dreptul de a suspendă, modifică, adaugă sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

Furnizorul are dreptul de a șterge orice postare, articol sau anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că prin intermediul anunțurilor publicate sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităților altor utilizatori ai serviciului. De asemenea, în cazul în care anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunătoare pentru Furnizor.

Furnizorul declara că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afară postărilor, articolelor sau anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții.

Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea postărilor, articolelor sau anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în postări, articole sau anunțuri.

Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competențe despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

Art.VI – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul:

își asumă toate drepturile asupra postărilor, articolelor, anunțurilor, bannerelor care sunt urcate în platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro și că respectă toate legile de pe teritoriul României.
are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu incalcă prevederile Termenilor și Condițiilor.
își asumă răspunderea pentru conținutul postărilor, articolelor și anunțurilor publicate și declara că acestea corespund cu starea reală și juridică a produsului ce face obiectul postării, articolului și anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.
declara pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord că acesta să fie pus la dispoziția publicului de Furnizor prin diverse metode digitale, media și de prinț.
declara că, prin completarea formularului și/sau transmiterea postării, articolului sau a anunțului prin alte mijloace către Furnizor spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile.
în afara informațiilor legate de propria postare, articol sau anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicarii totale sau parțiale sub orice formă, fără a avea acordul scris și prealabil al Furnizorului în acest sens.
utlizatorilor le este interzisă creearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării limitelor de anunțuri publicabile gratuit în anumite categorii.
Platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora precum și a anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului împotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.

Art.VII – PROGRAM DE IMPLEMENTARE A CAMPANIILOR

Programul de implementare a campanilor este non stop.

Campaniile sunt acceptate instant dar în anumite situații poate dura 24/48 de ore pentru validarea acestora. Procesul este automatizat prin sofware digital de verificare/ validare și prin factor uman.

Art.VIII – VERIFICAREA/ MODERAREA CAMPANILOR/ LISTĂRILOR/ ANUNȚURILOR, POSTĂRILOR, ARTICOLELOR ȘI A CONTURILOR

Verificarea campaniei este făcută de sofware automatizat și prin operatorii Furnizorului și are că scop înlăturarea Listărilor/ Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor (au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici și/sau bunelor moravuri, etc.)

Nu sunt admise spre publicare bannere pentru:

– droguri, materiale erotice sau obscene
– țigări și produse pe baza de tutun
– servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare
– bunuri obținute prin furt, jaf, înșelătorii sau alte tipuri de infracțiuni
– bunuri periculoase pentru sănătatea și viață umană
– bunuri inexistente cu excepția celor viitoare
– animale/plante pe cale de dispariție, și/sau ocrotite
– matrimoniale, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare
– oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activități de videochat
– produse contrafăcute sau replici ale unor produs originale dacă acest aspect nu este înscris în mod explicit în textul de descriere al anunțului
– materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde)
– muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietate intelectuală
lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de diplomă
– servicii de împrumut, credite sau camătă, cămătărie sau alte activități similare definite că ilegale de legea română
– produse farmaceutice și medicamete fără prescripție medicală necesară impusă de legislația în vigoare, cu excepția suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe baza de plante
– organe umane
– arme și muniții letale/neletale care nu respectă Dispozițiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
– jocuri de noroc, tranzacții virtuale
– servicii de deblocare iCloud
– bannere tip oferta de muncă XXX, actori în filme pentru adulți.
– comercializarea câinilor din rasele interzise la deținere că de exemplu și fără a se limita la rasele: pit bull, boerbull, bandog și metișii lor


Verificarea/moderarea postărilor, articolelor și a listărilor/ anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are că scop înlăturarea postărilor, listărilor, articolelor și a anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile Termenilor și Condițiilor (au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practice/moravuri etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori o experiență cât mai plăcută și un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

Nu este permisă publicarea mai multor Listări/ Anunțuri pentru același Produs / Serviciu.

Nu este permisă ștergerea și republicarea Listărilor/ Anunțurilor cu același conținut.

O Listare/ Anunț este valabil pentru un singur Produs / Serviciu.

Nu sunt admise spre publicare Listări/ Anunțuri care fac referire la mai multe Produse, cu excepția celor ce fac parte dintr-o serie, sau colecție.

Nu pot fi publicate Listări/ Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal in cadrul descrierii lor.

Nu sunt admise spre publicare Listări/ Anunțuri care conțin prețuri considerate mult inferioare pieței/ statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului.

Nu sunt admise spre publicare Listări/ Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Listării/ Anunțului), cu excepția produselor sigilate.

Nu sunt admise spre publicare Listări/ Anunțuri, Postări, Articole / Advertoriale, Comentarii pentru:

– droguri, materiale erotice sau obscene
– țigări și produse pe baza de tutun
– servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare
– bunuri obținute prin furt, jaf, înșelătorii sau alte tipuri de infracțiuni
– bunuri periculoase pentru sănătatea și viață umană
– bunuri inexistente
– animale pe cale de dispariție
-matrimoniale, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare
– oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activități de videochat
– oferte de job tip mulți-level marketing/network marketing
– produse contrafăcute sau replici ale unor produs originale dacă acest aspect nu este înscris în mod explicit în textul de descriere al anunțului
– materiale explozibile, articole pirotehnice (focuri de artificii, petarde)
– muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietate intelectuală
– lucrări de diplomă sau ajutor în scrierea unei lucrări de diplomă
– servicii de împrumut, amanet, credite sau camătă, cămătărie sau alte activități similare
– produse farmaceutice și medicamete fără prescripție medicală necesară impusă de legislația în vigoare, cu excepția suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe baza de plante
– organe umane
– arme și muniții letale/neletale care nu respectă Dispozițiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
– jocuri de noroc, tranzacții virtuale
– servicii de deblocare iCloud
– anunțuri tip oferta de muncă XXX, actori în filme pentru adulți.
– comercializarea câinilor din rasele pit bull, boerbull, bandog și metișii lor
– Listările/ Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte legile: Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea programului de gestionare a cainlilor fără stăpân, Legea nr. 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, Ordonanță de urgență 55/2002 pentru Regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi.

Nu pot fi publicate Listări/ Anunțuri, Articole / Advertoriale care conțin link-uri către alte website-uri concurente.

Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Listărilor/ Anunțurilor (introducerea în titlul sau descrierea anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul sau Serviciul oferit).

Nu pot fi publicate Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale în altă limba decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.

Nu se admit Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale care conțin date de contact numere de telefon cu suprataxa.

Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (de tip spam). Orice Listare/ Anunț, Articol/ Advertorial care încurajează aceste mesaje sau oferă loc de muncă pentru trimiterea lor va fi dezactivat.

Toate Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele, fie ele active/ publicate pe site sau in stare de moderare, pot fi verificate de către Furnizor.

Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele care nu respectă Termenii și Condițiile platformei vor fi șterse de pe site, și pot fi luate măsuri de blocare sau suspendare a contului din care s-au publicat, fără nicio notificare prealabilă.

Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de anunțuri gratuit premise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în funcție de situația concretă, de la caz la caz:

– fie să modifice parțial Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau inadvertentele constatate;
– fie să se întrerupă continuitatea publicării Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor prin refuzarea lor. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării/ afișării acestuia de pe Website sau steregera acestuia.


În cazul refuzării Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor și ștergerii acestora de pe Website, Furnizorul poate, dar fără să aibă obligația, să informeze în scris Utilizatorul, prin e-mail, despre motivul refuzului, acesta având posibilitatea de a remedia problema și a republica ulterior Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele.

În situația în care o Listare/ Anunț, Articol/ Advertorial plătit pentru a fi promovată sau plătită ( deoarece depaseseste numărul celor gratuite premise, în anumite categorii de pe Website ) este dezactivată de către Furnizor, în urmă verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile, Utilizatorul poate primi în contul sau de pe Website, puncte echivalente cu prețul achitat. Aceste puncte vor putea fi folosite doar pentru promovarea unuia sau mai multor Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale sau pentru publicarea cu plata a unor Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale, peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile pe Website și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale regulamentului și a legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

În cazul achiziționării de pachete de Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale, respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de anunțuri disponibile din pachet în sensul că anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anuturi disponibile. Sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează și constituie costuri alocate moderarii anunțului.

În cazul în care refuzarea la moderare a unei Listări/ Anunț, Articol/ Advertorial gratuit face că numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează prețul niciununei Listări/ Anunț, Articol/ Advertorial deja plătite. Cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator înregistrează două Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale gratuite și un al treilea plătit, acestea sunt moderate simultan iar una dintre Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele gratuite este refuzată, în acest caz, deși limita Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor gratuite active pe Website nu este depășită, prețul celei de-a treia Listări/ Anunț, Articol/ Advertorial nu se rambursează deoarece momentul determinării statusului unei Listări/ Anunț, Articol/ Advertorial drept Plătit sau Gratuit este momentul înregistrării efective (acesta fiind anterior moderarii).

În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Listare/ Anunțul, Articolul/ Advertorialul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca complet accesul Utilizatorului la Website, implicit la posibilitatea postării de noi Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale sau administrării Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor existente.

În situația modificării Termenilor și Condițiilor, noile modificările intervenite se vor aplica tuturor Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor publicate anterior, sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

Validarea conturilor se poate realiza prin e-mail, doar în anumite situații exceptionale, validarea poate fi cerută si prin alte metode.

Nu este percepută nicio taxa Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urmă nu se va putea autentifica în contul creat și nu va putea desfaura nicio activitate în site până când contul nu este validat.

Validarea contului se face o singură dată pentru fiecare cont, până când acesta este verificat/ validat cu succes.

Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu adresa de e-mail folosită. Această adresa de e-mail este unică și nu va putea fi schimbată. Dacă Utilizatorul, dorește schimbarea adresa de e-mail asociat contului listera.ro, acesta va trebui să contacteze echipa de Suport Clienți pentru a analiză situația, trimițând un e-mail.

Art.IX – PROMOVAREA LISTĂRILOR/ ANUNȚURILOR, ARTICOLELOR/ ADVERTORIALELOR

Orice Listare/ Anunț, Articol/ Advertorial publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat prin respectarea prezențelor termeni și condiții.

Tipuri de promovare Listări/ Anunțuri:

Promo 10 – Anunțurile din Promo 10 vor fi afișate 10 zile, înaintea anunțurilor Standard, în Categoria lor și în Rezultatul Paginii de Căutare a Categoriei.
Promo 20 – Anunțurile din Promo 20 vor fi afișate 20 zile, înaintea anunțurilor Standard, în Categoria lor și în Rezultatul Paginii de Căutare a Categoriei.
Promo Bronze – Aceste anunțuri promovate vor fi afișate 10 zile și vor stă permanent în Grupul din A Treia Poziție, după cele din Promo Silver, în Categoria lor și în Rezultatul Paginii de Căutare a Categoriei.
Promo Silver – Aceste anunțuri promovate vor fi afișate 15 zile și vor stă permanent în Grupul din A Două Poziție, după cele din Promo Gold, în Categoria lor și în Rezultatul Paginii de Căutare a Categoriei.
Promo Gold – Aceste anunțuri promovate vor fi afișate 20 zile și vor stă permanent în Grupul din Prima Poziție, înaintea celor din Promo Silver și Promo Bronze, în Categoria lor și în Rezultatul Paginii de Căutare a Categoriei.
Zilele rămase nu se reporteaza și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui produs diferit.

Prețurile pentru aceste servicii de promovare diferă de la o categorie la altă și sunt afișate pe site înainte de momentul achiziției lor.

Tipuri de promovare Articole/ Advertoriale:

( In curs de realizare)

Art.X – PUBLICAREA LISTĂRILOR/ ANUNȚURILOR, ARTICOLELOR/ ADVERTORIALELOR PESTE LIMITA CELOR GRATUITE PERMISE

Pentru publicarea oricăei Listări/ Anunț, Articol/ Advertorial suplimentar, peste limita gratuită, unde este cazul, ce se dorește a fi înregistrat și afișat în aceste categorii, va fi necesară achiziționarea unei Listări/ Anunți, Articol/ Advertorial sau a unui Pachet Plătit.

Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele rămase neutilizate în Pachetele Plătite achiziționate, odată ce acestea au expirat.

Eventualele Limite de Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale gratuite acceptate pe Website întră în vigoare după expirarea tuturor celor active deja pe Website afișate conform condițiilor aplicabile la data afișării lor.

Un Utilizator care a atins Limita de Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale gratuite, a unei categorii, nu va putea adaugă Listări/ Anunțuri, Articole/ Advertoriale noi gratuite , chiar dacă anunțurile publicate inițial sunt dezactivate sau respinse de un moderator.

Art.XI – REPUBLICAREA LISTĂRILOR/ ANUNȚURILOR, ARTICOLELOR/ ADVERTORIALELOR

Republicarea Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor este un serviciu definit și oferit din contul dvs pentru a reînnoii/republica Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele.

Art.XII – PREȚURI, PUNCTE, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Toate plățile cu lei se vor efectua online, prin card bancar prin utilizarea platformei procesatorului de plăti, către care va fi redirecționat Utilizatorul.

Pentru plățile cu lei, factura va fi trimisă în mod automat în e-mailul setat în cont, sau va putea fi descărcată din contul Utilizatorului.

Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Site înainte de momentul achiziției lor.

Pentru plata cu Lei prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta.

Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de furnizorul de servicii de plata prin card online, în pagină web a procesatorului de plăți, către care va fi redirecționat Utilizatorul.

Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

Toate plățile cu Puncte se vor efectua prin folosirea serviciului Puncte Listera.

Serviciul de tip Puncte Listera este un serviciu de tip portofel electronic, pus la dispoziție de către listera.ro utilizatorilor săi.

Punctele Listera sunt asociate contului Utilizatorului și poate permite achiziționarea de produse/ servicii disponibile pe listera.ro (ex. adăugare Listare/ Anunți, Articol/ Advertorial cu plată, promovare, alte servicii cu plată).

Punctele Listera pot fi obținute sau revocate prin diverse acțiuni pe platforma de socializare listera.ro ( Obținere puncte: exemplu; la inregistrarea unui cont nou in website).

Prin accesarea contului propriu, utilizatorul va putea verifică balanța Punctelor listera.ro. Plata prin serviciul de Puncte Listera nu este disponibilă în cazul în care soldul punctelor este zero sau nu există suficiente puncte pentru achiziționarea produsului/ servicuilui respectiv.

Punctele Listera pot fi utilizate doar pe site-ul listera.ro. Punctele Listera nu se pot răscumpăra sau schimba în bani. De asemenea, suma plătită pentru achiziționarea acestora, nu va fi restituită și nu poate fi transferată de la un utilizator la altul, sub nicio formă, nici în cadrul Website-ului nici în afară acestuia.

Limita maximă admisă de puncte listera, în contul unui utilizator, este nelimitată. Durata de valabilitate a Punctelor este nelimitată.

Art. XIII – PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI SESIZĂRILOR PRIMITE DIN PARTEA UTILIZATORILOR

Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu produsele/ serviciile oferite de Furnizor, respectiv Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor transmise/ publicate/ nepublicate de pe website, postărilor, comentariilor în termen de maxim 48 de ore de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătură cu serviciile furnizate ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.

Plângerile vor fi transmise prin email-ul aflat pe Website, din pagina de contact.

Plângerile și/sau sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea privește un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

Plângerile/sesizările vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare analizării. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare analizării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsa, urmând că termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa website-ul anpc la acest link: http://www.anpc.gov.ro

Art.XIV – ACORDUL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată prin Legea 102/2005, platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării Website-ului și/sau completării formularelor disponibile pe Website.

Platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr……

Orice persoană care accesează Website-ul și/sau care oferă date și/sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Website, își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru ca platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro să prelucreze și să colecteze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu această ocazie.

Înscrierea în baza de date listera.ro se face prin completarea unui formular online. Informațiile furnizate în acest formular trebuie să fie corecte și complete. În cazul furnizării unor date false sau incomplete, platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro are dreptul să refuze sau anuleze calitatea de utilizator-abonat listera.ro.

Ca utilizator-abonat listera.ro, sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile menționate aici și veți fi în exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți în legătură cu listera.ro.

În urma utilizării Paginilor listera.ro, compania poate obține diverse informații despre dumneavoastră, cum ar fi: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, adresele de e-mail, data nașterii, starea civilă, ocupația, studii, venit, informații despre domeniile de interes personal.

Toate datele furnizate de către dumneavoastră vor fi folosite doar în scopurile enumerate mai jos și cu respectarea întocmai a drepturilor și libertăților dumneavoastră cu privire la viață privată, consfiintite și garantate de legislația română în vigoare. Acest set de informații este denumit în continuare generic “Date”.

Datele vor fi prelucrate de către platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro în conformitate cu prevederile Legi 677/2001, putând fi folosite în scopuri asociate funcționarii site-ului, comercializării produselor companiei și ale partenerilor săi, pentru:

statistici – în vederea generării de statistici utile administrării site-ului; realizarea studiilor de piață, de produs și marketizarea produselor furnizorului și ale partenerilor săi;

folosirea de către dumneavoastră a serviciilor site-ului care sunt disponibile prin logare precum: flux, grup, forum, newsletter, concursuri, sfatul expertului.
abonarea la newsletterul site-ului în vederea trimiterii de materiale informative din site, reclamă, marketing și publicitate de către furnizor sau partenerii/clienții săi (prin intermediul platformei de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro), abonarea la newsletter fiind opțională;
persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care consideră că datele sale personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.
Datele cu caracter personal colectate și procesate de către platforma de socializare și anunțuri clasificate de mică publicitate listera.ro prin intermediul Website-ului vor fi utilizate pentru scopurile asociate achiziționării ( plătite sau gratuite ) si utilizării de către Utilizatori a oricăror Servicii, respectiv prestării în condiții optime a Serviciilor, precum și, în general, a administrării relației Furnizorului cu Utilizatorii, în scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), în vederea efectuării de studii de piață și inclusiv întreprinderea de alte activități de către Furnizor, permise de lege, ce nu fac obiectul altor aprobări separate exprese din partea Utilizatorilor.

Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea și/sau completarea formularelor disponibile pe Website vor putea fi colectate și prelucrate de către Furnizor, putând fi folosite de către acesta. În situații excepționale, conform prevederilor legale în vigoare, autoritățile pot solicită că Furnizorul să dezvăluie anumite informații care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor personale.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată și semnată, prin formularul de contact ori la secțiunea de suport din listera.ro, specificând totodată care este dreptul pe care dorește să îl exercite asupra datelor sale.

În vederea informării dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politică noastră de Confidențialitate disponibilă la https://listera.ro/politică-de-confidențialitate.

Art.XV – MODIFICĂRILE PREZENTULUI DOCUMENT

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifică Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la https://listera.ro/termenii-si-conditiile-de-utilizare/ . Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse, singură opțiune pe care o aveți este să ștergeți contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesați, vizitați sau să utilizați în orice mod Website-ul.

Art.XVI – LEGEA APLICABILĂ, LITIGII

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care aceștia le produc sunt guvernate de legea română în vigoare.

În cazul unui litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții, acesta urmează să fie soluționat prin mediere.

Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor

O plângere poate fi depusă prin transmiterea unui mesaj la adresa: contact@listera.ro sau în scris, la adresa poștală a LISTERA INTERNET SERVICES SRL.
Plângerile/ sesizările transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, numărul de identificare a Anunțului ce face obiectul plângerii (dacă reclamația sau sesizarea priveste un anumit Anunț), precum și orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat și/sau a Anunțului reclamat (după caz) și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.

Plângerile/ sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea acestora de către Furnizor, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării Utilizatorului, Anunțului și/sau a problemei. În situația în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate și soluționării plângerii/ sesizării respective, acesta va fi înștiințat de Furnizor cu privire la informațiile lipsă, urmând ca termenul de soluționare de mai sus să fie prelungit corespunzător.

Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa website-ul la acest link: http://www.anpc.gov.ro.

Art.XVII – PREVEDERI FINALE

I. LISTERA INTERNET SERVICES SRL își rezervă dreptul de a modifica Prezentul Regulamentul, cu respectarea următoarelor reguli:

  1. Se pot aduce modificări la Regulament din considerente organizatorice, legale sau tehnice, iar acestea pot implica și modificarea costurilor, listelor de prețuri și a Termenilor și condițiilor aplicabile Serviciilor Plătite;
  2. Utilizatorul va fi informat cu privire la fiecare astfel de modificare prin plasarea informațiilor în pagina Serviciului, care vor fi vizibile după conectarea corectă în Cont. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: https://listera.ro/termenii-si-conditiile-de-utilizare/. Suplimentar, Utilizatorii profesioniști vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică;
  3. Modificările intră în vigoare la data indicată de LISTERA INTERNET SERVICES SRL, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor, cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel;
  4. Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile Plătite deja achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției, puse în aplicare pe baza principiilor existente.

II. LISTERA INTERNET SERVICES SRL poate modifica Regulamentul fără a respecta termenul de notificare de 15 zile menționat mai sus, inclusiv cu efect imediat, în cazul în care:

  1. Este supus unei obligații legale în temeiul căreia este obligat să modifice Regulamentul într-un mod care îl împiedică să îndeplinească termenul de preaviz menționat mai sus.
  2. Trebuie, cu titlu de excepție, să modifice Regulamentul cu scopul de a combate o amenințare neprevăzută și imediată legată de protecția serviciilor online, medierii sau protecția Utilizatorilor împotriva fraudei, malware-ului, spam-ului, încălcării securității datelor cu caracter personal sau a altor amenințări la adresa securității cibernetice.

III. Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor aduse Regulamentului are dreptul de a rezilia contractul cu privire la Serviciile oferite în orice moment.

IV. Cu scopul de a dezvolta Serviciile, LISTERA INTERNET SERVICES SRL va putea introduce noi servicii și funcționalități, care pot fi precedate de teste de produs, fără a aduce atingere drepturilor dobândite de către Utilizatori.

V. Drepturile și obligațiile părților, menționate în acest Regulament, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

VI. Toate disputele referitoare la serviciile furnizate de către LISTERA INTERNET SERVICES SRL în cadrul Serviciului vor fi înaintate instanțelor competente de drept comun din România.

VII. Anexele la prezentul Regulament constituie parte integrantă din acesta.

Anexa 1 – Prețuri

Lista de prețuri practicate pe listera.ro pentru produsele/ serviciile de promovare, Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele cu plată sau Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele publicate peste limita gratuită este disponibilă la https://listera.ro/info/preturi-si-limita-listarilor/

Prețurile pentru promovarea Listărilor/ Anunțurilor, Articolelor/ Advertorialelor peste limita gratuită admisă se pot schimba.

Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele plătite înaintea unei schimbări de prețuri vor beneficia de serviciul ce a fost achitat la prețul specificat pe Website în momentul plății, în timp ce achiziționarea de servicii suplimentare se va face folosind nouă grilă de prețuri.

Plata se poate face prin Card online sau prin folosirea serviciului Puncte Listera.

În cazul plății prin card, cursul de schimb este stabilit de către furnizorul de plăti cu cardul și/sau bancă.

Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele sunt afișate și promovate pe Website în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tenhic. Dacă din motive tehnice sau alte motive neprevăzute, Listările/ Anunțurile, Articolele/ Advertorialele promovate sau plătite pentru a fi afișate nu sunt afișate pe Website în 24 de ore de la confirmarea plății, va recomandăm să contactați serviciul deAsistentă Clienți, oferind toate informațiile necesare pentru identificarea acestora (numărul produsului/ serviciului plătit care urmează să fie promovat/publicat, numărul și data facturii, alte informații de identificare a produsului/ serviciului achiziționat).

Acasă
Favorite
Adaugă
Chat
Profil